پوشاک بافت و مواد بافتنی است که بدن را می‌پوشاند.

Clothes.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «فرزندم، هر طور دلت می‌خواهد بخور، امّا آن طور که مردم می‌پسندند بپوش.»
  • «پوشیدن لباس مناسب برای هر موقعیتی نشان‌دهندهٔ نزاکت است.»

منابعویرایش