ابوعمرو بن العلاء

(تغییرمسیر از ابوعمرو بن علاء)

ابوعمرو بن علاء (۶۸۹، مکه - ۷۷۰، بصره) زبان‌شناس و قاری برجستهٔ عراقی در سدهٔ دوم هجری بود.

گفتاوردها ویرایش

  • «فرزند، هر طور دلت می‌خواهد بخور، امّا آن طور که مردم می‌پسندند بپوش.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی نبشتهٔ عربی