پل ریکور

فیلسوف فرانسوی

پل ریکور (۱۹۱۳–۲۰۰۵) فیلسوف و ادیب فرانسوی.

Paul Ricœur (1999)

گفتاوردهاویرایش

  • «ما هنوز هم از تاریخ انتظار داریم که به غیر از این ذهنیت مورخ که تاریخ می‌سازد، ذهنیت دیگری را آشکار کند؛ ذهنیتی که حتی ذهنیت تاریخ و خود تاریخ است. اما این امر دیگر از حرفه مورخ ناشی نمی‌شود بلکه از کار خواننده تاریخ منتج می‌شود، از دوستدار تاریخ که همه ما هستیم و این که فیلسوف برای این که دوستدار تاریخ باشد دلایل خاص خود را دارد.»
    • Paul Ricoeur, Histoire et Verite, Paris, ۱۹۸۴.

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
پل ریکور
دارد.