پتیاگور

بدون منبعویرایش

  • اراده هر کس در برابر مقدرات او ایستاده و در حول محور تکامل وی می چرخد.