يزيد بن هارون

یزید بن هارون (۱۱۸ – ۲۰۶هـ = ۷۳۶- ۸۲۱م)، حافظ و عالم مسلمان.

گفتاوردهاویرایش

  • «یادگیریِ علمِ حدیث است که انسان را عزیز خواهد کرد.»
    • ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ۲۸۵/۱۸