ویکی‌گفتاورد:نقل‌قول روز/مه ۲۷، ۲۰۱۰

«یک تضمین کافرانه بهتر از یک قول مسیحانه است.» ~ ضرب‌المثل آلمانی