ویکی‌گفتاورد:نقل‌قول روز

الگو:QoDBar۲۰۲۲

پاکسازی حافظهٔ نهان صفحه

نقل‌قول روز بخشی از صفحهٔ اصلی می‌باشد که به صورت روزانه نقل‌قول‌های جالب و سودمند از اشخاص مختلف را نمایش می‌دهد.

در زیر نسخهٔ کنونی نقل‌قول روز را مشاهده می‌نمائید:

نمایش - گفتگو - تاریخچهٔ صفحه - تغییرات مرتبط - ویرایش