ویکی‌گفتاورد:نقل‌قول روز/مه ۲۶، ۲۰۱۰

«نوزادانی که هنوز زبانی برای صحبت‌کردن به ایشان آموخته نشده، تنها نسل زمین‌اند، نسلِ انسان.» ~ ویلیام سارویان