ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۹
پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۹

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
(user_editcount<10|!("autoconfirmed" in user_groups)) & (new_size > 50) & (edit_delta < -8000) & !(user_name in article_recent_contributors)
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۴۹ توسط Abot (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود