مدیریت پالایهٔ ویرایش

تفاوت بین نسخه‌ها

موردنسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۴۹ توسط Abotنسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۸ توسط 1234qwer1234qwer4
اطلاعات اولیه
یادداشت‌ها:
 
fix deprecated variable -1234qwer 20220615
شروط پالایه
شروط:
(user_editcount<10|!("autoconfirmed" in user_groups)) & (new_size > 50)  & (edit_delta < -8000) & !(user_name in article_recent_contributors)
(user_editcount<10|!("autoconfirmed" in user_groups)) & (new_size > 50)  & (edit_delta < -8000) & !(user_name in page_recent_contributors)
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود
جلوگیری
جلوگیری: abusefilter-disallowed