باز کردن منو اصلی

تغییرات

* «گرفتم که این جهان خاک و ما کف خاکیم// به ذره‌ذرهٔ ما درد جستجو ز کجاست؟»
* «میارا بزم بر ساحل که آنجا// نوای زندگانی نرم‌خیز است// به دریا غلت و با موجش درآویز// حیات جاودان اندر ستیز است»
 
* «هر روز تو، از فردا پیام است.»
 
== پیوند به بیرون ==
۳۲۸

ویرایش