امانتداری: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
جز
**مومنون 8
==حدیث==
*«خداوند هیچ پیامبری را بر نیانگیخته، جز به راستگویی و ادای امانت به نیكوكار و بدكار»
**''جعفر بن محمد امام ششم شیعیان''
 
*«خداوند اجازه ترك سه چیز را به هیچ كس نداده: یكی رد امانت (به صاحبش) می باشد چه نیكوكار باشد چه بدكار... . »
**''محمد بن علی امام پنجم شیعیانشیعیان،اصول كافی، ج 2، ص 85.''
 
*«ای علی! امانت را به نیكوكار و بد كار پس بده، كم باشد یا زیاد، حتّی نخ و سوزن. »
**''حضرت محمد بن عبداللهعبدالله،''
**''خطاب به علی بن ابیطالب سه بار تکرار فرمودندفرمودند،بحارالانوار، ج 77، ص 275''.
 
*«امانتها را رد كنید، گرچه به قاتلان پیامبران باشد. »
**''حضرت محمد بن عبدالله،یکی ازوصیت های ایشانایشان،''
 
*ر«بر شما باید به ادای امانت، به خدا سوگند اگر قاتل پدرم حسین بن علی ـ علیه السلام ـ شمشیری را كه با آن پدرم را به قتل رسانده، نزد من امانت گذارد به او بر می گردانم.»
**''علی بن حسین امام چهارم شیعیانشیعیان،بحارالانوار، ج 75، ص 114''
 
*«سر اسلام، امانتداری است. »
** ''علی بن ابیطالب،شرح غررالحكم، ج 4، ص 47''.
 
*«وقتی خدا بنده ای را دوست بدارد، امانتداری را محبوب او می گرداند. »
**'' علی بن ابیطالب،شرح غررالحكم، ج 3، ص 140.''
 
*«امت من همیشه در خیر و سلامت است تا زمانی كه به یكدیگر خیانت نورزند و ادای امانت كنند.»
**''حضرت محمد بن عبدالله،بحارالانوار، ج 75، ص 172''.
 
*امت من همیشه در خیر و سلامت است تا زمانی كه به یكدیگر خیانت نورزند و ادای امانت كنند.
**حضرت محمد بن عبدالله،بحارالانوار، ج 75، ص 172.
==پیوند به بیرون==
{{الگو:ویژگی‌های یک مسلمان}}
۹۵۳

ویرایش