سگ: تفاوت بین نسخه‌ها

۹۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
جز
 
== [[ضرب‌المثل]] ==
 
* «آب دریا از دهان سگ نجس نمی‌شود»
* «آب [[دریا]] از دهان سگ نجس نمی‌شود»
 
* «از سگ‌جونی مثل هفت‌جوش است.»
 
* «از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه.»
 
* «استخوان، قوم و خویش سگ است و سگ، قوم وخویش استخوان.»
 
* «بستن سنگ و گشودن سگ.»
* «بستن سنگ و گشودن سگ.»
 
* «به بهلول گفتند: ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ گفت: اگر از پل جستم ریش من و گرنه دم سگ.»
 
* «به نفرین سگ، نان در تنور نمی‌افتد.»
 
* «تازی كه پیر شد، از [[آهو]] حساب می‌برد.»
* «تازی كه پیر شد، از [[آهو]] حساب می‌برد.»
 
* «حرف او و چاقوی جیب سگ یکی است»
 
* «[[خرگوش]] هرمزد را سگ هرمزد گیرد.»
 
* «دستی که از من بریده شد می‌خواهد سگ بخورد، می‌خواهد [[گربه]].»
 
* «دلم خوشه زن بگم (بیگ) اگر چه کمتر از سگم.»
* «دلم خوشه زن بگم (بیگ) اگر چه کمتر از سگم.»
* «دیگی که واسه ما نمی‌جوشه سر سگ توش بجوشه.»
 
* «دیگی که واسه ما نمی‌جوشه سر سگ توش بجوشه.»
 
* «زن سلیطه، سگ بی‌قلاده‌است.»
 
* «سر سگ بودن بهتر از دم [[شیر]] بودن است»
 
* «سگ اخته می‌کند.»
 
* «سگ است آن‌که با سگ رود در جوال.»
 
* «سگ استخوان سوخته را بو نمی‌کند.»
 
* «سگان از ناتوانی مهربانند وگرنه سگ کجا و مهربانی.»
 
* «سگ بابا نداشت سراغ حاج‌عموش را می‌گرفت.»
 
* «سگ بادمش زیر پاشو جارو می‌کنه.»
* «سگ بادمش زیر پاشو جارو می‌کنه.»
 
* «سگ باش، کوچک خونه نباش.»
 
* «سگ باقلاده شکار نمی‌کند.»
 
* «سگ بعد از شستن نجس‌تر است.»
 
* «سگ پاچه صاحبش را نمی‌گیره.»
 
* «سگ پارس می‌کند و [[خرس]] (بی‌خیال) می‌گذرد.» ''[[ضرب‌المثل‌های رومانی|ضرب‌المثل رومانی]]''
 
* «سگ چیه که پشمش چی باشه.»
 
* «سگ در حضور به از برادر دور.»
 
* «سگ در خانهٔ صاحبش پارس می كند.»
* «سگ در خانهٔ صاحبش پارس می كند.»
 
* «سگ در خانهٔ صاحبش [[شیر|شیره]].»
 
* «سگ داد و سگ توله گرفت.»
* «سگ داد و سگ توله گرفت.»
 
* «سگ دستش نمیشه داد که اخته کنه.»
 
* «سگ را پیش یوز ادب می‌كند»
 
* «سگ را چو در تنگی بگیرند بگزد»
* «سگ را چو در تنگی بگیرند بگزد»
 
* «سگ را که چاق کنند هار می‌شه.»
 
* «سگ را میزند كه [[شیر]] هوای كار خود را داشته باشد.»
 
* «سگ زرد برادر [[شغال|شغاله]].»
 
* «سگ، زرد و سیاه ندارد.»
 
* «سگ زنده بهتر از [[شیر]] مرده است»
* «سگ زنده بهتر از [[شیر]] مرده است»
 
* «سگ سفید ضرر پنبه‌فروشه.»
 
* «سگ، سگ را ندرد»
 
* «سگ سوزن خورده.»
 
* «سگ سیر دنبال کسی نمی‌ره.»
 
* «سگ سیر قلیه ترش»
* «سگ سیر قلیه ترش»
 
* «سگش بهتر از خودشه.»
 
* «سگ صاحبش را نمی‌شناسد.» (کنایه از شلوغ بودن جایی)
 
* «سگ که چاق شد گوشتش خوراکی نمی‌شه.»
 
* «سگ كه سیر شد سركش می‌شود»
 
* «سگ گر و قلاده زر؟»
* «سگ گر و قلاده زر؟»
* «سگ، گوشت سگ را نمی‌خورد.» ''[[ضرب‌المثل‌های ارمنی|ضرب‌المثل ارمنی]]''
 
* «سگ لاید و كاروان گذرد»
* «سگ، گوشت سگ را نمی‌خورد.» ''[[ضرب‌المثل‌های ارمنی|ضرب‌المثل ارمنی]]''
* «سگ لاینده گیرنده نباشد.»
 
* «سگ ماده در لانه، [[شیر]] است.»
* «سگ لاید و كاروان گذرد»
* «سگ نازی‌آباده، نه خودی می‌شناسه نه غریبه.»
 
* «سگ لاینده گیرنده نباشد.»
 
* «سگ ماده در لانه، [[شیر]] است.»
 
* «سگ نازی‌آباده، نه خودی می‌شناسه نه غریبه.»
 
* «سگ نمک‌شناس به از آدم ناسپاس.»
 
* «سگ هم سرمایه می‌خواهد.»
 
* «سگی به بامی جسته، گردش به ما نشسته.»
* «سگی به بامی جسته، گردش به ما نشسته.»
* «سگی که برای خودش پشم نمیکند برای دیگران کشک نخواهد کرد.»
 
* «سگی که برای خودش پشم نمیکند برای دیگران کشک نخواهد کرد.»
 
* «سگی که پاچه از قصاب‌خونه بدزده، نون خودش را بریده.»
 
* «سگی که برای خودش پشم نمی‌کند برای دیگران کشک نخواهد کرد.»
* «سگی که برای خودش پشم نمی‌کند برای دیگران کشک نخواهد کرد.»
 
* «سگی که پارس کنه، نمی‌گیره.»
 
* «سگی كه پارس می‌كند گاز نمی‌گیرد.»
 
* «[[شغال]] بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی»
* «[[شغال]] بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی»
 
* «كاه را پیش سگ و استخوان را پیش [[خر]] می‌ریزد.»
 
* «کله‌پز برخاست سگ جایش نشست»
* «کله‌پز برخاست سگ جایش نشست»
 
* «مثل سگ پشیمونه.»
 
* «مثل سگ و [[گربه]]»
* «مثل سگ و [[گربه]]»
 
* «مثل سگ هفت جان دارد»
 
* «مرگ [[خر]] عروسی سگ است.»
* «مواظبمرگ باش[[خر]] عروسی سگ پاچه‌ات را نگیرداست
 
* «مواظب باش سگ پاچه‌ات را نگیرد.»
 
* «نه خود خورد، نه كس دهد؛ گـَنده شود، به سگ دهد.»
 
۸٬۷۶۴

ویرایش