باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
* «ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی // تو بمان با دگران وای به حال دگران»
* «شب است و باغ گلستان خزان رويا خيز// بيا كه طعنه به شيراز مي زند تبريز
 
==پیوند به بیرون==
۴۳

ویرایش