عبدالجواد ادیب نیشابوری: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏گفتاورد: ویرایش شعر
(←‏نمونه اشعار: ویرایش جزئی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏گفتاورد: ویرایش شعر)
'''[[w:ادیب نیشابوری|عبدالجواد ادیب نیشابوری]]'''، فرزند ملا عباس، (''تولد۱۲۸۱ هجری قمری/۱۲۴۳ هجری خورشیدی، [[نیشابور]]-مرگ سال ۱۳۴۴ هجری قمری/۱۳۰۵ هجری خورشیدی، مشهد)'' از شاعران ایرانی دوره مشروطیت.
== گفتاورد ==
* «احترام پیامبران و ائمهائمهٔ اطهار به خاطر علم آن هاستآنهاست. ترک علم -در روزهای تعطیل- چه معنی دارد؟ رسول خدا گفته که ز گهواره تا گور دانش بجوی. نفرموده غیر از بعضی روزها.»
 
=== نمونه اشعار ===
{{شعر}}
{{ب|همچو فرهاد بودبُوَد کوهکوه‌کنی کنی پیشهپیشهٔ ما|کوهکوهِ ما سینهسینهٔ ما ناخنناخنِ ما:ما، تیشهتیشهٔ ما}}
{{ب|شور شیرین ز بس آراست ره جلوه گریجلوه‌گری|همه فرهاد تراود ز رگ و ریشهریشهٔ ما}}
{{ب|بهر یک جرعهٔ می منت ساقی نکشیم|اشک ماباده ما دیدهبادهٔ ما، دیدهٔ ما: شیشهشیشهٔ ما}}
{{ب|عشق شیری استشیری‌ست قوی‌پنجه و می‌گوید فاش|هرکه از جان گذردگذرد، بگذرد از بیشهبیشهٔ ما}}
{{پایان شعر}}
 
۲۳

ویرایش