عبدالجواد ادیب نیشابوری: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏گفتاورد: ویرایش جزئی
(←‏گفتاورد: ویرایش جزئی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
=== نمونه اشعار ===
{{شعر}}
{{ب|همچوهمه فرهاد بود کوه کنی پیشه ما|کوه ما سینه ما ناخن ما: تیشه ما}}
{{ب|شور شیرین ز بس آراست ره جلوه گری|همچو فرهاد تراود ز رگ و ریشه ما}}
{{ب|بهر یک جرعهٔ می منت ساقی نکشیم|اشک ماباده ما دیده ما: شیشه ما}}
۲۳

ویرایش