حکومت اسلامی: تفاوت بین نسخه‌ها

== گفتاوردها ==
=== سدهٔ ۲۱ ===
*{{نقل «قول۲|left|[[پرونده:GhannouchiRached.jpg|100px|بی‌قاب|چپ]]به گمان من، نظام [[اسلام]]ی نظام [[شورا]]ست و امروزه نزدیکترین نظام به آن، نظام [[دموکراسی|دموکراتیک]] است که قدرت را در دست مردم قرار می‌دهد و حاکم به‌جز قدرتی که مردم به او می‌دهند قدرتی ندارد.»|[[راشد غنوشی]]}}
* «'''به گمان من، نظام [[اسلام]]ی نظام [[شورا]]ست و امروزه نزدیکترین نظام به آن، نظام [[دموکراسی|دموکراتیک]] است که قدرت را در دست مردم قرار می‌دهد و حاکم به‌جز قدرتی که مردم به او می‌دهند قدرتی ندارد.'''»
* «به نظر من نظام پارلمانی به نظام شورایی نزدیکتر است، چون دولت قدرت را مستقیماً از نمایندگان می‌گیرد و این نوع دموکراسی مانع از شکل‌گیری نظام فردگرا می‌شود.»
* «[[اسلام|شریعت]] خودش را به مردم تحمیل نمی‌کند بلکه این مردم هستند که باید شریعت را بخواهند. اگر مردم خواهان اجرای احکام شرع باشند، این احکام بر اساس فهم و درک مردم و از طریق [[علما]] و نمایندگان اجرا می‌شود؛ ابزارهای دموکراتیک هم نشان می‌دهد که آیا مردم خواهان اجرای این احکامند یا احکام دیگری.»
۳۹٬۷۴۷

ویرایش