واتیکان

دولت‌شهری مستقل در سریر مقدس در منطقه‌ای از شهر رم در کشور ایتالیا

واتیکان با نام رسمی دولت‌شهر واتیکان، درون‌بومی لئونینی در رُم است.

درباره

ویرایش
  • «پرچم  : پرچم کشور-شهر واتیکان به شکل مربع است و شامل دو رنگ سفید و زرد می‌باشد. رنگ‌های مذکور از پرچم اولیه رهبر جنگ‌های صلیبی گودفری گرفته شده است. در زمینهٔ سفیدرنگ پرچم واتیکان، علامت رسمی واتیکان نقش شده است. در این علامت رسمی می‌توان تاج پاپ را مشاهده کرد که در زیر آن دو کلید دیده می‌شود. گفته می‌شود که کلیدهای مذکور کلیدهای آسمان است که به سن پتر، ماتیوی نوزدهم داده شده است. پرچم واتیکان، قدیمی است که پس از استقلال آن در سال ۱۹۲۹م به صورت رسمی، پرچم کشور گردید.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۲۳۷.