آسمان به هر چیزی که بالای سطح کره زمین جای دارد گفته می‌شود.

گفتاوردها

ویرایش
  • «آسمان نان روزانهٔ چشمان است.»
  • نشانه‌شناسی: «آسمان تقریباً نمادی جهانی است…»
  • «آسمان ظهوری مستقیم از ماوراء از قدرت، از بقا و از قداست است:آنچه که هیچ‌یک از زندگان زمین نمی‌تواند بدان نایل شوند.»
  • «آسمان نمادی پیچیده از نظم مقدس کیهان است، و با حرکت دورانی و منظم ستارگان آشکار می‌شود و در خفا نظم معتالی را در جهان مادی و بی‌آنکه رؤیت شود، نظم ماورایی الهی و نظم باقی بشری را القا می‌کند.»
  • «آسمان به ترتیبی جهانی نمادِ آن قدرت برتر، چه نیکوسرشت و چه هیبت‌آور است که بر آدمی اعمال می‌شود.»
  • «... آسمان نماد آگاهی است… واژهٔ آسمان اغلب برای مفهوم مطلق آروزهای بشری به کار می‌رود…»

منابع

ویرایش
  1. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/ralphwaldo151994.html?src=t_sky
  2. شوالیه، ژان. «آسمان (Ciel /Sky)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. یکم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۱۸۶. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.