همسفر (فیلم ۱۳۵۴)

همسفر فیلم ایرانی به کارگردانی مسعود اسداللهی در سال ۱۳۵۴ است.

گفتگوهاویرایش

- علی: هوم
-بیداری؟
- مث اینکه آره
- نخوابیدی؟
- ما رو هوایی نکن جان مادرت
- تو زن داری؟
- نه بابا، زنم کجا بود؟
- نامزد داری؟
- رفتم خدمت و اومدم حامله بود
- پس چی داری؟
- هیچی بابا یه خونه رهنی که گیر هفتاد هزارتاست فردا تو رو می‌دم تحویل بابا ننه‌ات هفتاد هزار تا رو می‌گیرم میرم سی خودم
- یعنی تا حالا عاشق نشدی؟
- ای بابا بگیر بخواب انگولکمون نکن نزار یاد چیزایی که نداریم بیفتیم عشق کدومه بگیر بخواب … هر چی خورده بودیم پرید … مصبتو شکر ما کجاییم تو کجا؟

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ