باز کردن منو اصلی

همجنس‌گرایی

جذبه رمانتیک یا جنسی یا رفتاری بین اعضای یک جنسیت

همجنس‌گرایی یکی از گرایش‌های جنسی است که ویژگی آن تمایل زیبایی‌شناختی، عشق رومانتیک، و تمایل جنسی فردی است که تنها متوجه جنس همگون با خود او است.

۲۰۰px

گفتاوردهاویرایش

  • «من در مورد زنان همجنس‌گرا با نوعی چشم پوشی و بخشش عمل می‌کنم اما نمی‌توانم به هیچ عنوان مردان همنجس‌گرا را ببخشم، می‌پرسید چرا؟ به این دلیل که زنان همجنس‌گرا تنها به دلیل ناتوانی و وضعیت اسف‌بار برخی مردان است که این مسیر را انتخاب کرده است.»

منابعویرایش