این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی‌سازی است.
لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را ویکی‌سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.

نی یکی از سازهای بادی ایرانی است.

KizNey.jpg

دربارهٔ آنویرایش

بشنو این نی چون شکایت می‌کند      از جداییها حکایت می‌کند
آتش عشقست کاندر نی فتاد      جوشش عشقست کاندر می فتاد
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
نی (ساز)
دارد.