بینایی

(تغییرمسیر از نگاه)

بینایی ؛ نیروی دیداری ، توانایی درک و تفسیر محیط اطراف از اطلاعات رسیده به چشم از طیف مرئی.

گفتاوردها

ویرایش
  • « بینایی ، هنر دیدنِ آنچه که در دیگران نامرئی است. »

وابسته

ویرایش