نژادپرستی

تفکّر برتر دانستن یک نژاد بر نژاد(های) دیگر

نژادپرستی یا تبعیض نژادی به تعریف بسیار ساده، هر دو نوعی از پیش‌داوری و تبعیض است که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی/فیزیکی و نیز تفاوت‌های فرهنگی حاصل از زبان، آداب و رسوم، دین، تاریخ و امثال آن است.

گفتاوردها ویرایش

  • «نژادپرستی نوعی خشونت وحشتناک است که به رنگین پوستان تحمیل می‌شود.»

منابع ویرایش