لیلیان تورام

بازیکن فوتبال فرانسوی

لیلیان تورام (۱۹۷۲) فوتبال‌باز فرانسوی.

Lilian Thuram - Février 2013.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «بحران اقتصادی ذهن‌ها را منحرف می‌کند چرا که همه نگران آینده شان می‌شوند.»[۱]
  • «متأسفانه، بسیاری از هواداران لحظه‌ای که یک سیاه پوست پایش به توپ می‌خورد، صدای میمون درمی‌آوردند. آن موقع تازه می فهمدیم هدف آنان چیست؟ چرا بجای میمون صدای سگ و گربه درنمی‌آورند. چرا که قرنهاست باوری در نوع بشر ایجاد کرده‌ایم که سیاه پوستان به میمونها نزدیک تر از سفید پوستان هستند. حتی در کتابهای مدرسه، همیشه تفاوتهای نژادی را پررنگ کرده‌ایم... این تنها میوه تاریخ است.»[۲]
  • «نژادپرستی نوعی خشونت وحشتناک است که به رنگین پوستان تحمیل می‌شود.»[۳]

منابعویرایش