نبیه بری

سیاست‌مدار لبنانی

نَبیه برّی (۱۹۳۸) سیاست‌مدار لبنانی، از سال ۱۹۸۴ تاکنون رهبری جنبش امل، از سال ۱۹۹۲ تاکنون ریاست پارلمان لبنان را بر عهده دارد.

گفتاوردها ویرایش

  • «لبنان، پیوندِ دو رود است، رود اسلامی و رودِ مسیحی، و باید مرکز همیشگی گفتگوی تمدّن‌ها باشد.»[۱]

از او دربارهٔ دیگران ویرایش

  • «اگر مصطفی چمران در یکی از دو جنوب به شهادت رسید، امام موسی صدر نیز به خاطرِ دو جنوب ربوده شده است.»
    • «یادنامهٔ شهید دکتر مصطفی چمران» ص ۶۸
  • «برادر مصطفی! در جهادِ هر جوانِ رزمنده‌ای که پیکار کرده و می‌کند، گلِ سرخی تقدیم به توست، که آغشته به خونِ پاکِ تو و عطرآگین از شهادتِ تو می‌باشد.»
    • «یادنامهٔ شهید دکتر مصطفی چمران»ص۶۹

منابع ویرایش