ناجی العلی

کارتونیست فلسطینی

ناجی العلی کارتونیست مشهورِ فلسطینی که شخصیّتِ برساختهٔ مشهورِ او حنظله نام دارد.

Naji al Ali Graffiti, Ramallah, 2012..jpg

بدون منبعویرایش

  • راهِ به سوی فلسطین نه دور است و نه نزدیک، مسافتِ آن یک انقلاب است.
  • کسی که می‌خواهد برای فلسطین بنویسد، و کسی که می‌خواهد برای فلسطین رسم کند، باید وضعیتش را بداند که مرگ است.
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ