میلتون فریدمن

اقتصاددان آمریکایی

میلتون فریدمن (۱۹۱۲–۲۰۰۶) اقتصاددان آمریکایی بود که به خاطر حمایتش از بازارهای آزاد و کاستن از اندازهٔ دولت شناخته می‌شود. در ۱۹۷۶ او برنده جایزه اقتصاد نوبل شد.

جامعه‌ای که برابری را مقدم بر آزادی بداند به هیچ‌یک نخواهد رسید. جامعه‌ای که آزادی را مقدم بر برابری بداند به مقدار بیشتری از هر دو خواهد رسید..
زیربنای بیشتر استدلال‌ها علیه بازار آزاد، نبود اعتقاد به خود آزادی است.
  • اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید[۱]