میر شمس‌الدین ادیب‌سلطانی

پزشک، مترجم، نویسنده و فلسفه‌پژوه ایرانی (۱۳۱۰–۱۴۰۲)

میر شمس‌الدین ادیب‌سلطانی (۲۱ اردیبهشت ۱۳۱۰ – ۲۰ مهر ۱۴۰۲) پزشک، مترجم، نویسنده و فلسفه‌پژوه ایرانی بود.

گفتاوردها ویرایش

  • «این یک بایستگی تاریخی است از برای چپ که همواره شکست بخورد؛ شکستی که هرگز چپ را نابود نمی‌کند.»

منابع ویرایش