میخائیل نعیمه

نویسنده و شاعر لبنانی
(تغییرمسیر از میخاییل نعیمه)

میخائیل نعیمه(۱۸۸۹–۱۹۸۸) نویسنده و شاعر لبنانی.

گفتاوردها

ویرایش
 • «تا آنگاه که خانه‌ات برایت تنگ باشد، جهانت نیز زندانی تنگ‌تر از خانه‌ات می‌شود.»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷، ص ۶۶۹
 • «آنکه گفت می‌بخشد و نمی‌ستاند، برتر از آنچه شایسته‌اش است، می‌ستاند.»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷
 • «پدر یک قلب دارد و مادر دو قلب.»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷
 • «پیش از آنکه به رهایی از فرمانروای مستبد بیاندیشید، به عادات و رسوم و شهوت‌های تاریکی که بر شما استبداد می‌راند، بیاندیشید.»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷
 • «گناهِ چراغ چیست اگر روغنش پایان یافت و خاموش گشت؟»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷
 • «خانه‌ای که مهمان نمی‌شناسد، آرامگاهِ باشندگانش است.»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷
 • «هر نفرین‌گری نفرین‌شده به نفرینِ خودش است.»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷
 • «شیر را هیبتی در مرگش است که سگ در زندگی‌اش ندارد.»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷
 • «یک دقیقه درد، یک ساعت می‌گذرد و یک ساعت لذت، یک دقیقه است.»
  • کرمٌ علی درب، ۱۹۸۷