زندان

مکانی که در آن افراد محدود می‌شوند

زندان

گفتاوردها

ویرایش
  • «یک دولتِ نالایق جایی جز زندان‌هایش برای مردان و زنانِ لایق ندارد.»

منابع

ویرایش
  1. برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص 105