زندان

مکانی که در آن افراد محدود می‌شوند

زندان

گفتاوردها ویرایش

  • «یک دولتِ نالایق جایی جز زندان‌هایش برای مردان و زنانِ لایق ندارد.»

منابع ویرایش

  1. برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص 105