زندان

مکانی که در آن افراد محدود می‌شوند

زندان

Allied prisoners of war after the liberation of Changi Prison, Singapore - c. 1945.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «یک دولتِ نالایق جایی جز زندان‌هایش برای مردان و زنانِ لایق ندارد.»

منابعویرایش

  1. برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص 105