موسرخه فیلم ایرانی

گفتگوها

ویرایش
آهو: ما کجا میریم موسرخه؟
- یه جزیره می‌شناسم که تا حالا پای هیچ آدمی بهش نرسیده. انگار خدا اونجا رو برای تنهائی خودش ساخته. اونجا من و تو و خدا با هم زندگی می‌کنیم

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
موسرخه
دارد.