مسیحیت

دین توحیدی ابراهیمی بر اساس زندگی و آموزه های عیسی ناصری
(تغییرمسیر از مسیحی)

مسیحیت دینی یکتاپرستانه است که بر آموزه‌ها و سخنان عیسی ناصری (مسیح) استوار گشته‌است.


گفتاورد

ویرایش
  • «آن‌چه در آئین مسیحیت رایج است به همان اندازه نیز در بودائیسم اعتبار دارد....جامعه راهبان بودایی - به عنوان مثال در تبت - به شدت مخالف آموزش، ضدبشر و ستم‌پیشه‌است.»


درباره

ویرایش
  • «ما به دین مسیحیت، به عنوان دینی الهی بر اساس تعالیم قرآن احترام می‌گذاریم تا آنجا که در قرآن در شأن حضرت مریم مقدس و فرزند ایشان سوره‌ای نازل شده است ... ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند گفتگو بین اسلام و مسیحیت و بین شیعیان و پیروان کلیسای مسیحی کاتولیک هستیم؛ باید همدیگر را بهتر درک کنیم؛ چراکه بسیاری از فاصله‌ها و تخاصم‌ها ریشه در جهل و ناآشنایی دو فرهنگ دارد.»