مسروق بن اجدع

مسروق بن اجدع (؟ -۱۶۷ ه/۷۸۳ م) محدث و زبان‌شناس.

گفتاوردهاویرایش

  • «در علمِ آدمی همین بس که از خدا بترسد، و در نادانی او همین بسنده است که مفتونِ عملِ خویش باشد.»
    • ذهبی،۶۸/۴