مریم کشاورز

گفتاوردها ویرایش

  • «خودم انسان معناگرایی هستم و به دین احترام می‌گذارم و معتقد نیستم افراط و اسلام با هم یکی هستند. من در خانواده‌ای معناگرا و معتقد بزرگ شدم. من فکر می‌کنم که متأسفانه بنیادگرایی به درون دینی که من با آن بزرگ شدم رخنه کرده است.»[۱][۲]
  • «مردم (ایران) زنده هستند و فقط زندگی نمی‌کنند. هر طعم کوچک آزادی برای آن‌ها هزاران بار شیرین تر است. من به آن‌ها احترام می‌گذارم، به ویژه به زنان. زنان ایرانی بسیار قدرتمند و شجاع هستند.»[۳][۴]

منابع ویرایش