مریم جعفری آذرمانی

مترجم و شاعر ایرانی

مریم جعفری آذرمانی (۱۹۷۷) شاعر، ناقد ادبی و مترجم ایرانی.

گفتاوردها ویرایش

  • «شعر برای افرادی که قدم به این عرصه می‌گذارند مسئولیت‌هایی ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن انتقال داشته‌های امروز ادبیات به نسل‌های آینده و تلاش برای حفظ میراث گذشتگان است.»[۱]

منابع ویرایش