محمود الزهار

هم بنیان گذار حماس

محمود الزهار

گفتاوردها

ویرایش
  • «مردم میان مقاومت و تروریسم تفکیک و تفاوت قائل نمی‌شوند. ما برای آزادی سرزمین‌مان از شر اشغال مبارزه می‌کنیم. وقتی مردم اروپا با نازی‌ها می‌جنگیدند به این کار افتخار می‌کردند و خود را مبارزان آزادیخواه می‌نامیدند. هیچ‌کس شارل دوگل را تروریست خطاب نکرد.»[۱]

منابع

ویرایش