محمد نهاوندیان

اقتصاددان و سیاست‌مدار ایرانی

محمد نهاوندیان (۱۳۳۳/۱۹۵۴) ، سیاستمدار و اقتصاددانِ ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «در دنیای امروز، اقتصاد دانایی‌محور، هر روز به طور فزاینده‌ای بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که راه آینده اقتصادها برای تولید اشتغال و تولید اشتغال با ارزش افزوده، تأکید هر چه بیش‌تر است بر تولید دانش محور که بخشی است از اقتصاد دانایی محور.»[۱]
  • «ایرانی دلش برای ایران می‌تپد، به سرفرازی ایران می‌بالد، در غم و شادی هم میهنانش شریک است.»[۲]

منابعویرایش