باز کردن منو اصلی

محمّد قُطب (۱۹۱۹ -) فقیه مسلمان مصری.

گفتاوردهاویرایش