محمد جمیل قبانی (۱۹۴۲) سیاستمدار لبنانی.

گفتاوردها ویرایش

  • «ما در سالهای اخیر دچار اثرات منفی غرق شدن عمیق‌تر در باتلاق درگیری‌های فرقه‌ای و جناحی [در لبنان] شده‌ایم، تا جایی که به زبان روزمره ما تبدیل شده است. اما من این منطق را رد می‌کنم، برای اینکه چهار میلیون شهروند لبنانی و شمار بیشتری را که در خارج زندگی می‌کنند به دیده یک ملت می‌نگرم، نه مجموع ای از فرقه‌هایی که در یک سرزمین مشارکت دارند که به نادرست کشور خوانده می‌شود ... به همین دلیل ما باید از ریشه و فرهنگ شروع کنیم. ما در زندگی هر روز خود یک ملت هستیم، صرف نظر از آنکه شهروند وابسته به کلیسا یا مسجد هستیم .»[۱]