فرهنگ مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «آینده از آنِ ملّت‌های فرهیخته و خردمند و شجاع و تلاش‌گر است.»
    • سید محمد خاتمی سخنرانی در دانشگاه پکن، چین، ۳/۴/۱۳۷۹، برگرفته از کتابِ «گفت‌وگوی تمدّن‌ها»، نشرِ طرحِ نو، ص ۶۵
  • «در وضعی که ما هستیم، و دوران تحوّلی را که خواه ناخواه، و به همراه دنیا در پس گردونة تاریخ می‌پیمائیم، سکوت دربارة فرهنگ، سرباز زدن از وظیفة انسانی است. اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو، بحران فرهنگ است. نفت‌ها چراغ‌ها را روشن می‌دارند، ولی چه فایده وقتی چشم‌ها را تاری بگیرد؟ یا چه فایده که همة کارخانه‌ها خوب کار بکنند، مگر کارخانة وجود انسان؟»
  • «افرادي كه بزرگترين خدمت را به دانش و فرهنگ نموده اند، نويسندگان و پژوهشگراني بوده اند كه در انزوا مي زيسته اند و هرگز در گفتگوهاي دانشگاهي شركت نكرده و حقايق صد در صد اثبات نشده را در آكادمي ها ابراز نداشته اند. »
    • فرانسوا ولتر
  • «يكي از اصولي كه به انهدام هر نوع فرهنگ و سليقه متعالي مي انجامد آن است كه انجام هر كاري بهتر از اين است كه هيچ كار نكني. »
    • نیچه

پیوند به بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
فرهنگ
دارد.