محمد بن واسع

محمد بن واسع صوفی و تابعی.

گفتاوردهاویرایش

  • « هیچ چیزی ندیدم که نه حق را اندر آن بدیدم».[۱]

منابعویرایش