محمد بن واسع صوفی و تابعی.

گفتاوردها

ویرایش
  • « هیچ چیزی ندیدم که نه حق را اندر آن بدیدم».[۱]

منابع

ویرایش