محمد بن موسی خوارزمی

ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، جغرافی‌دان، فیلسوف، مورخ و همه‌چیزدان ایرانی (۱۸۵–۲۳۳ ه.ق)

ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی ریاضیدان، ستاره‌شناس، فیلسوف، جغرافیدان و مورخ شهیر ایرانی در دوره عباسیان است. وی در حدود سال ۷۸۰ میلادی (قبل از ۱۸۵ قمری) در خوارزم (ازبکستان کنونی) زاده شد.

أبو عبد الله محمد بن موسی الخوارزمی

گفتاوردها ویرایش

  • «مردم دانشور سه دسته هستند :دستهٔ نخست کسانی هستند که برای نخستین بار دانشی ناشناخته را می‌شناسند و مردمان دیگررا نیز با آن دانش آشنا می‌سازند و آیندگان را میراث خوار علم خویش می‌سازند. دستهٔ دوم کسانی هستند که می‌کوشند با شرح و تفسیر آثار پیشینیان، درک مطالب این آثار را بر دیگران آسان سازند. آنان با روشن ساختن نکات مبهم آثار دانشمندان پیشین، راه‌های ساده‌تری برای بیان مطالب آن‌ها می‌یابند و با این کار نتیجه‌گیری از آن‌ها را آسان می‌سازند. دستهٔ سوم نیز کسانی هستند که اشکالات و آشفتگی‌های آثار پیشینیان خود را درمی‌یابند. پس این اشکالات را برطرف می‌کنند و آشفتگی‌ها را سامان می‌بخشند. آنان با خوشبینی به کار مؤلفان این آثار می‌نگرند و بر آنان خرده نمی‌گیرند و از این که متوجهٔ اشتباه دیگران شده‌اند بر خویشتن نمی‌بالند.»

پیوند به بیرون ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ