ریاضی‌دان

به کسی گفته می‌شود که با اندیشه و دانش به ریاضی می‌پردازد و دربارۀ علم ریاضی پژوهش می‌کند.
(تغییرمسیر از ریاضیدان)

یک ریاضی‌دان فردی با دانش گسترده در ریاضیات است که با بکارگیری این دانش در کارِ خود، معمولاً مسائل ریاضی را حل می‌کند.

گفتاوردها

ویرایش
  • «ریاضیدان ماشینی است برای تبدیل یک فنجان قهوه به قضیه‌ها.»[۱]
پاول اردوش
  • «ریاضیدانان متولد می‌شوند، آموزش داده نمی‌شوند.»
  • «ریاضیدانان موضوعات را مطالعه نمی‌کنند، بلکه رابطه بین موضوعات را مطالعه می‌کنند.»
آنری پوانکاره
  • «هر ریاضیدان خوب درنهایت نیمی فیلسوف، و هر فیلسوف خوب درنهایت نیمی ریاضیدان است.»
گوتلوب فرگه
  • «هر برهان ریاضی بتی است، پیش از آنکه ریاضیدان محض خودش را بشکند»
آرتور ادینگتون
  • «ریاضی‌دان انسان کوری است در اتاقی تاریک که دنبال گربهٔ سیاهی که وجود ندارد می‌گردد».
چارلز داروین

جستارهای وابسته

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش
  1. My Brain Is Open: The Mathematical Journeys of Paul Erdős, 1998