مجلس ایران

عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران
(تغییرمسیر از مجلس شورای اسلامی)

مجلس مجلس شورای اسلامی ایران رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در ایران است.
مجلس شورای ملی به هنگام جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد.

گفتاوردهاویرایش

  • «به نظرم مجلس پنجم، بعد از مجلس اول، تا به امروز، شاید بهترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. یکی از ویژگی‌های مجلس پنجم، اقلیت قوی آن مجلس بود که باعث می‌شد اکثریت نتواند هرکاری انجام دهد. ضمن اینکه در آن مجلس، عقلانیت هم نسبت به مجالس دیگر، بیشتر حاکم بود.»
  • «مجلس در راس امور هست و اصالت با مجلس است و نماینده های ما برگزیده ملتند و دولت دقیقاً انتقادهای مجلس را پذیرفته است و در مجموع مجلس در نظام جمهوری اسلامی به عنوان ناظری بر همه اعمال نظارت دارد.
  • «مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد قانون گذاری و نظارتی کشور باید دارای نمایندگان با قواره و اندازه ملی باشد، نه اینکه برخی برای برآورده کردن اهداف کوتاه مدت باندی وارد این نهاد شوند.»
  • «نمایندگان آزاد هستند در تمام امور کشور بدون نگرانی از پیگیری قضایی آزادانه صحبت کنند. قانون اساسی هیچ ظرفی را تعیین نکرده که مثلا صحبت آنها باید از طریق صدا و سیما باشد. طبیعی است که از تمام ابزار رسانه ای می توان استفاده کرد.»

منابعویرایش