عبدالرضا هاشم‌زائی

سیاستمدار

عبدالرضا هاشم‌زائی (۱۹۴۴) سیاستمدار اصلاح‌طلب ایرانی.

گفتاوردها ویرایش

  • «من به چند دلیل تصمیم گرفتم تا بعد از ۳۰ سال تلاش کنم تا مجدداً به عنوان نماینده وارد مجلس شورای اسلامی شوم. مهم‌ترین انگیزه، تلاش برای حضور نیافتن تندروها در مجلس است... در سالیان اخیر برخی نمایندگان افراطی و تندروی مجلس شورای اسلامی به دلیل منافع گروهی و جناحی خود، در موارد متعددی حتی تا قربانی کردن منافع ملی پیش رفتند.»
  • «مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد قانون گذاری و نظارتی کشور باید دارای نمایندگان با قواره و اندازه ملی باشد، نه اینکه برخی برای برآورده کردن اهداف کوتاه مدت باندی وارد این نهاد شوند.»
  • «در عرصه سیاست داخلی، بزرگ‌ترین میثاق ما قانون اساسی است. ما مطالبه‌ای جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی نداریم.»

منابع ویرایش