مایلز کینگتون( ۱۹۴۱ – ۲۰۰۸) روزنامه نگار بریتانیایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «شیوه‌ای که گیاه شناسان برای تقسیم بندی گل‌ها به کار می‌گیرند، مرا به یاد سیاستمدارها می‌اندازد و این که چطور آفریقا را به کشورهای مختلف تقسیم کردند.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۹۵۴