ماکس وبر

نظریه‌پرداز و جامعه‌شناس آلمانی

کارل ماکسیمیلیان امیل وبر (به آلمانی: Karl Emil Maximilian "Max" Weber) جامعه‌شناس، استاد اقتصاد سیاسی، تاریخ‌دان، حقوق‌دان و سیاست‌مدار بود و به گونه‌ای ژرف نظریه اجتماعی و جامعه‌شناسی را زیر نفوذ و تأثیر خود قرار داد.

Max Weber 1894.jpg

گفتاوردها دربارهٔ اوویرایش

  • «هیچ اثر جامعه‌شناختی بیش از کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، نوشتهٔ ماکس وبر، رد و تفسیر نشده و موضوع بحث قرار نگرفته است. وضع این کتاب در جامعه‌شناسی همانند وضع بوله‌رو اثر راول در موسیقی است.»
  • «پربارترین سال‌های زندگی ماکس وبر دو دههٔ اول قرن بیستم بود و بسیاری او را، شاید همراه زیمل، در میان چهار نظریه‌پرداز، معاصرترین آنان می‌دانند که حتی اولین علائم پست‌مدرنیسم را نمایان ساختند.» ۹۴
  • «وبر بیشتر آثارش را در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم تولید کرد. هرچند که کارش در آلمان نفوذ گسترده‌ای داشت، اما در ایالات متحد حتی عمیق‌تر و گسترده‌تر نفوذ پیدا کرد، به ویژه پس از آن‌که تالکوت پارسونز افکار وبر را به قشر وسیعی از جامعهٔ آمریکایی معرفی کرد.»
  • «جامعه‌شناسی را می‌توان به دو دورهٔ ماقبل و مابعد وبر تقسیم کرد. سراسر جامعه‌شناسی معاصر یا بسیار معاصر، داغ نبوغ ذاتی وبر را بر پیشانی دارد.»

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
ماکس وبر
دارد.
  1. ریمون بودن، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک، جلد اول، ترجمهٔ باقر پرهام، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۳، صفحهٔ ۵۰.
  2. یان کرایب، نظریهٔ اجتماعی کلاسیک: مقدمه‌ای بر اندیشهٔ مارکس، وبر، دورکیم، زیمل، ترجمهٔ شهناز مسمی‌پرست، تهران: نشر آگه، ۱۳۸۲، صفحهٔ ۹۴.
  3. جورج ریتزر، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمهٔ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۸۰، صفحهٔ ۳۸.
  4. لوئیس کوزر، زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمهٔ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ نهم ۱۳۸۰، صفحهٔ ۳۱۹.