ماه تنها قمر طبیعی زمین است.

گفتاوردها ویرایش

  • «هرکسی یک ماه است، و سمتِ تاریکی دارد که هرگز به دیگری نشان نمی‌دهد».

منابع ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
ماه
دارد.