زمین

سومین سیاره در منظومۀ خورشیدی

زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ ۱۵۰ میلیون کیلومتری از خورشید جای دارد.

درباره

ویرایش
  • «ارزشمندترین منابع زمین کودکان هستند، این بهترین امید برای آینده‌است.»
  • «زندگی بر روی سیاره ما بدون خنده تحمل‌ناشدنی است.»
  • «در سیاره کوچک ما، عقاید بیش از طاعون و زلزله، موجب بلایا شده است.»
    • ولتر نامه به الی برتراند (پنجم ژانویه ۱۷۵۹)
  • «من انسانی هستم میان انسان‌های دیگر بر سیارهٔ مقدس زمین که بدون حضور دیگران معنایی ندارم.
  • «گمان نمی‌کنم نژاد بشر در هزارهٔ پیشرو زنده بماند، مگر آنکه در فضا پراکنده شویم. زندگی در یک سیاره می‌تواند مخاطرات زیادی را به دنبال داشته باشد. اما من خوشبین هستم. ما به ستارگان دست خواهیم یافت.
  • «شاید این دنیا، جهنّمِ دنیای دیگری است»
  • «نظریه انیشتین این است: E=mc۲. پس در واقع به این معنی است که ارتباطی بین انرژی و ماده وجود دارد. در جهان هستی، طی نسل‌های مختلف، سفری از ماده به سوی انرژی وجود دارد که به‌نظرم این همان معنای زندگی در کره زمین را می‌دهد.»

منابع

ویرایش